Za śniegowej chmury słońce ledwie błyśnie, a już się spod śniegu przebija przebiśnieg