Wielki post

Wielki post, wielki post, budujemy razem most, most do Ojca, który w niebie czeka na mnie i na Ciebie.