Wielki Czwartek

Dziś Wielki Czwartek. Zaczynamy Triduum Paschalne – najważniejsze dla chrześcijan Dni. Jezus już gotów na mękę. Ale jeszcze, jeszcze spragniony obecności swoich przyjaciół. Spożywa z nimi ostatni Posiłek – prawdziwą Ucztę Miłości. Niech to Spotkanie stanie się udziałem nas wszystkich, inspirując do wspaniałomyślnych gestów i słów pełnych czułości wobec bliskich i dalekich. Alleluja! Świąt z Panem!