„Przykazanie nowe daję wam, byście się wzajemnie miłowali”.