Przedszkolaki na tropie przyrody – poznajemy drzewa