PRACOWNICY

Agnieszka Grzybczyńska

wicedyrektor przedszkola,
wychowawczyni grupy „Muchomorki”,
magister pedagogiki społecznej; studia podyplomowe z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej; studia podyplomowe z metodyki nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III; nauczyciel kontraktowy

Martyna Świerczyńska

wychowawczyni grupy „Liski”,
magister terapii pedagogicznej i wczesnego wspomagania rozwoju,
licencjat z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciel kontraktowy

Katarzyna Bierzyńska

wychowawczyni grupy „Kreciki”,
magister pedagogiki terapeutycznej z rehabilitacją ruchową; licencjat z edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego; nauczyciel kontraktowy

Agnieszka Sokół

wychowawczyni grupy „Świetliki”,
magister pedagogiki przedszkolnej, nauczyciel kontraktowy

Paulina Paszkowska

wychowawczyni grupy „Muchomorki”,
licencjat z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Aleksandra Strumian

pomoc nauczyciela w grupie „Kreciki”,
studia licencjackie z edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

Barbara Szczurek

dyrektor przedszkola,
nauczyciel mianowany


Pracownicy administracyjni i obsługa:
Irena Chmielarska – księgowa przedszkola
Karolina Eliasiewicz – pracownik gospodarczy
Maryla Wójcik – pracownik gospodarczy
Barbara Lolo – kucharka
Monika Wójcik – kucharka