PRACOWNICY

Agnieszka Grzybczyńska

wicedyrektor przedszkola,
wychowawczyni grupy „Czerwonej”,
magister pedagogiki społecznej; studia podyplomowe z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej; studia podyplomowe z metodyki nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III; nauczyciel kontraktowy


Martyna Świerczyńska

wychowawczyni grupy „Niebieskiej”,
magister terapii pedagogicznej i wczesnego wspomagania rozwoju,
licencjat z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciel kontraktowy


Katarzyna Bierzyńska

wychowawczyni grupy „Zielonej”,
magister pedagogiki terapeutycznej z rehabilitacją ruchową; licencjat z edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego; nauczyciel kontraktowy


Agnieszka Sokół

wychowawczyni grupy „Pomarańczowej”,
magister pedagogiki przedszkolnej, nauczyciel kontraktowy


Paulina Paszkowska

magister diagnozy i terapii pedagogicznej


Aleksandra Strumian

wychowawczyni grupy „Pomarańczowej”,
studia licencjackie z edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego


Agnieszka Becalik

wychowawczyni grupy „Zielonej”,
licencjat z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej


licencjat z pedagogiki wspierającej z profilaktyką niedostosowania społecznego


Barbara Szczurek

dyrektor przedszkola,
nauczyciel mianowany


Pracownicy administracyjni i obsługa:
Irena Chmielarska – księgowa przedszkola
Karolina Eliasiewicz – pracownik gospodarczy
Maryla Wójcik – pracownik gospodarczy
Barbara Lolo – kucharka
Monika Wójcik – kucharka
Ewa Balcerak – kucharka