PLAN DNIA

7.00 – 8.30
Schodzenie się dzieci.
Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.
Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo – stymulującym, zabawy integrujące grupę.


8:50 – 9:20
Zabawy ze śpiewem w kole.
Poranne ćwiczenia gimnastyczne.


9.20 – 9.30
Przygotowanie do śniadania, porządkowanie sali, czynności samoobsługowe – nauka mycia rąk, sposobu korzystania z toalety, doskonalenie tych czynności.


9.30 – 10.00
Śniadanie.

Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałość o zdrowie poprzez zmianę nawyków żywieniowych.
Eksponowanie pracy dyżurnych.


10.00 – 11.00
Zajęcia edukacyjno – wychowawcze w oparciu o podstawę programową.
Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.


11.00 – 12.00
Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się; grupy starsze – doskonalenie czynności).
Zabawy swobodne w ogrodzie, na placu zabaw, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery – poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.


12:15 – 12:40
Przygotowanie do obiadu.
Czynności higieniczne i samoobsługowe.
Praca dyżurnych, np. nauka nakrywania do stołu (grupy starsze).
Modlitwa przed posiłkiem.
Obiad.
Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami.
Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.


12.40 – 12.50
Nabywanie czynności samoobsługowych i higienicznych: korzystanie z toalety, mycie rąk.


12.50 – 13.30
Relaks poobiedni, słuchanie bajek, muzyki – wyciszenie.


13.30 – 14:00
Praca indywidualna, dostosowana do możliwości dzieci, zabawy ogólnorozwojowe, gry stolikowe.


14:00 – 14.40
Czynności higieniczno-porządkowe przed posiłkiem.
Podwieczorek.
Kultura spożywania posiłków, realizacja zadań z zakresu nawyków żywieniowych.


14:40 – 16.00
Zabawy dowolne według wyboru dzieci, pobyt na świeżym powietrzu.
Zajęcia kompensacyjno – wyrównawcze dla wybranych dzieci.


16.00 – 17.00
Zabawy inspirowane przez dzieci, porządkowanie placu zabaw (sali zabaw).
Rozchodzenie się dzieci do domu.