Pierwszy tydzień adwentu: „Oto Pan Bóg przyjdzie!”