Pamiętajmy wszyscy o tym…

by zimową porą, karmniki były pełne, bo głodnych ptaszków sporo.