„Liski” na spotkaniu w Ognisku. Z żółwiami…

Jak piękny świat stworzyłeś, Panie! Nawet rośliny i zwierzęta oddają Ci chwałę. A łączka nasza powszechna rośnie….