„Liski” dziękują Bogu za rośliny

„Liski” dziękują Bogu za rośliny. Współpracują z Nim w dziele stworzenia, siejąc nasiona „łączki powszechnej”.