Klauzula informacyjna RODO – dla osoby składającej podanie o przyjęcie dziecka do przedszkola

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
dla osoby składającej podanie o przyjęcie dziecka do przedszkola

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie „Ognisko Miłości”. Ze Stowarzyszeniem można się skontaktować drogą telefoniczną – 693 468 233 oraz drogą mailową poprzez adres e-mail olszaognisko@gmail.com
  2. Dane osobowe Państwa jak i Państwa dziecka będą przetwarzane w celu dokonania wstępnego zapisu do Niepublicznego Przedszkola im. Marty Robin w Olszy, poprzedzającego podpisanie umowy o świadczenie usług przedszkolnych.
  3. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Państwa jak i Państwa dziecka jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust 1 lit. c RODO).
  4. Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
  5. Dane osobowe z podania będą przetwarzane do momentu podpisania umowy o świadczenie usług przedszkolnych lub do terminu, w jakim dziecko miało zostać zapisane do przedszkola, po czym zostaną usunięte.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

(imię i nazwisko dziecka)

(data i podpis rodzica)