Czy wiecie, czy nie wiecie, żyjemy na planecie.

Wokół Słońca wędrujemy, choć tego nie czujemy…