PLAN DNIA

7.00- 8.30

Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi,
zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci.
Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo – stymulującym, zabawy integrujące grupę.

8:50-9:20

Zabawy ze śpiewem w kole. Poranne ćwiczenia gimnastyczne.

9.20-9.30

Przygotowanie do śniadania, porządkowanie sali, czynności samoobsługowe – nauka mycia rąk, sposobu korzystania z toalety, doskonalenie tych czynności.

9.30-10.00

Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych
i kulturalnych oraz dbałość o zdrowie poprzez zmianę nawyków żywieniowych.
Eksponowanie pracy dyżurnych.

10.00- 11.00

Zajęcia edukacyjno-wychowawcze  z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.

11.00- 12.00

Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, zapinanie guzików, suwaków, wiązanie sznurowadeł (grupy starsze – doskonalenie czynności). Zabawy swobodne w ogrodzie, na placu zabaw, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery – poznanie środowisk przyrodniczych
i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.

12.15-12.40

Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe. Praca dyżurnych np. nauka nakrywania do stołu (grupy starsze). Modlitwa przed posiłkiem – obiad.
Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami.
Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

12.40-12.50

Nabywanie czynności samoobsługowych i higienicznych: korzystanie z toalety, mycie rąk.

12.50- 13.30

Relaks poobiedni, słuchanie bajek, muzyki – wyciszenie.

13.30-14:00

Praca indywidualna, dostosowana do możliwości dzieci, zabawy ogólnorozwojowe,
gry stolikowe.

14:00-14.40

Czynności higieniczno-porządkowe przed posiłkiem, podwieczorek – kultura spożywania posiłków. Realizacja zadań z zakresu nawyków żywieniowych.

14:40-16.00

Zabawy dowolne według wyboru dzieci, pobyt na świeżym powietrzu.
Zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze dla wybranych dzieci.

16.00-17.00

Zabawy inspirowane przez dzieci, porządkowanie placu zabaw (sali zabaw)
rozchodzenie się dzieci do domu.