Od 1.09 przedszkole czynne od 7:00 do 17:00

Na czas pandemii COVID-19 w przedszkolu będą obowiązywać następujące zasady:
1) Wejście do budynku przedszkola tylko w maseczce ochronnej
2) Obowiązkowa dezynfekcja dłoni (przed wejściem do placówki)
3) Zachowanie dystansu społecznego w pomieszczeniach (min. 1,5m)
4) Dzieciom przed wejściem do sali przedszkolnej, zostanie zmierzona temperatura (nie może ona przekroczyć 37,5°C). Do przedszkola przyjmujemy tylko dzieci zdrowe.
5) Dopuszczalna obecność rodzica w szatni tylko w sytuacjach wymagających pomocy dziecku ( podczas zmiany odzieży, obuwia)
6) Bezwzględny zakaz wchodzenia do SAL PRZEDSZKOLNYCH oraz przebywania na PLACU ZABAW
7) Konsultacje z nauczycielami odbywają się tylko po uprzednim ustaleniu terminu w formie spotkania indywidualnego lub rozmowy telefonicznej.
8) Zakaz przynoszenia przez dziecko zabawek oraz innych zbędnych przedmiotów.

* WSZYSTKICH NOWYCH PRZEDSZKOLAKÓW zapraszamy wejściem głównym ( od strony placu zabaw)