Ksiądz (w orancie). Obraz Ojca Niebieskiego i Jego miłości do nas.