Formacja rodziców.

Style rodzicielskie – w jaki sposób wychowujemy nasze dzieci?

Rodzicem często zostaje się bez przygotowania praktycznego ani mentalnego.
Jest przekonanie, że to się wie, że tego
nie trzeba się uczyć. Zwykle powielamy metody wychowawcze swoich rodziców,
bez refleksji czy były właściwe. Zdarza się również, że postępujemy odwrotnie właśnie
ze względu na to, że uważamy, że nasi rodzice postępowali błędnie.

Każdą rodzinę charakteryzuje styl wychowania, który wpływa na psychikę dziecka.
Styl wychowania jest sumą sposobów i metod oddziaływania na dziecko wszystkich członków rodziny.

Spotkanie poprowadzi: Sebastian Ciszewski (ur. 1978)
Pedagog społeczny, trener i edukator oświatowy. Właściciel firmy szkoleniowej Brando Group.
Pracuje z dziećmi i młodzieżą oraz z rodzicami i nauczycielami. Rodzic. Miłośnik turystyki, zwierząt i książek. Harcerz i instruktor ZHP. Przyjaciel Ogniska Miłości w Olszy.

Zapraszam na krótkie spotkanie warsztatowe, które będzie okazją do poznania głównych stylów wychowania i poszukiwań odpowiedzi na pytania: Jaki ja mam styl rodzicielski? Jakie są plusy i minusy poszczególnych stylów? Jak działać mądrze?